Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A
źródło: http://citizeninnovation.org

wtorek, 22 października 2019


W dniach 14 – 16 października 2019 roku odbyła się 13 edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2019". To największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

W wydarzeniu tym udział wzięli reprezentanci z kilkunastu krajów, przedstawiając ponad 200 rozwiązań z różnych dziedzin nauki.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował 6 wynalazków, które cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz potencjałem wdrożeniowym. Członkowie międzynarodowego jury, doceniając myśl naukową oraz innowacyjność przedstawionych rozwiązań, uhonorowało IChTJ następującymi medalami:

Medal platynowy za wynalazek „Radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania poziomu cholinoesteraz, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie” (Diagnostic radiopharmaceutical for imaging of cholinesteraselevels, method for production it and application).
Autorzy: dr hab. Ewa Gniazdowska, dr Przemysław Koźmiński, prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, dr hab. Paweł Szymański.

Medal złoty za wynalazek „Diagnostyczny lub terapeutyczny radiofarmaceutyk receptorowy posiadający powinowactwo do receptora Her-2, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie”  (Diagnostic or therapeutictargeted Her-2 high-affinity radiopharmaceutical, the method for its production and its application).
Autorzy: dr hab. Ewa Gniazdowska, dr Przemysław Koźmiński.

Medal złoty za wynalazek „Sposób otrzymywania oksywęglika uranu metodą zol-żel” (Method for obtaining uranium oxycarbide through sol-gel process).
Autorzy: dr Marcin Brykała, mgr inż. Marcin Rogowski.

Medal złoty za wynalazek „Superparamagnetyczna nanocząstka na bazie tlenków żelaza oraz jej zastosowanie w biotechnologii i medycynie” (Superparamagnetic nanoparticle based on iron oxides and its application in biotechnology and medicine).
Autorzy: prof. dr hab. Paweł Krysiński, dr Magdalena Osiał, Paulina Rybicka, prof. dr hab. Aleksander Bilewicz, mgr Weronika Gawęda.

Medal srebrny za wynalazek „Preparat kosmetyczny do wykonywania tatuaży tymczasowych oraz sposób wytwarzania tego preparatu” (Cosmetic preparation for making temporary tattoos and a method for manufacturing the same).
Autorzy: dr hab. Hanna Lewandowska, dr hab. Krystyna Cieśla.

Wynalazek ten zdobył również nagrodę specjalną, ufundowaną przez Związek Chorwackich Innowatorów Union of Croatian Innovators (organizator wystawy wynalazków ARCA).

Medal brązowy za wynalazek „Sposób selektywnego wydzielania uranu i protaktynu z materiału zawierającego tor” (Method for the selectiveseparation of uranium and protactinium from thorium-containingmaterial).
Autorzy: mgr Paweł Kalbarczyk, dr hab. Halina Polkowska-Motrenko, dr Ewelina Chajduk.


Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wystawy. http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

Warto nadmienić, że podczas wystawy IWIS 2019 nagrody zdobyło więcej instytutów badawczych. Szczegóły tutaj.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.