Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 23 marca 2020 r. w wieku 85 lat zmarł

prof. dr hab. inż. Bogdan NEY
Doktor Honoris Causa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej

Profesor Ney ukończył studia w 1957 roku na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Geodezji Górniczej. Rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej, a następnie w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. W 1969 roku został z-cą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej, a w 1974 roku dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Od 1986 czł. Korespondent Polskiej Akademii Nauk, a od 2002:

Członek rzeczywisty PAN.

Współtwórca Akademii Inżynierskiej w Polsce,
Członek Honorowy oraz wieloletni prezes AIP.

Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie geodezji i kartografii, geoinformatyki, teledetekcji i gospodarki przestrzennej, posiadał ogromny dorobek w działalności organizacyjnej oraz społecznej (działał w licznych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach). Był przewodniczącym Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (2003-2010), przewodniczącym Komitetu Geodezji PAN (1991-2002), kierownikiem Centrum Upowszechniania Nauki PAN (1993-2002), prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce (2001-2008), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii (1996-2012), przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (2000-2003), przewodniczącym Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (2000-2016).
Dorobek naukowego prof. Bogdana Neya to ponad 300 publikacji, niezliczone wystąpienia na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach.

Prawy człowiek, znakomity nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

Rodzinie i wszystkim pogrążonym w żałobie
składam wyrazy najgłębszego współczucia

prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.