Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

czwartek, 28 maja 2020

W dniu 25 maja br. Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciechem Murdzkiem. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotr Dardziński.

Prof. L. Rafalski przedstawił informację o instytutach badawczych oraz Radzie Głównej Instytutów Badawczych. Omówił działalność instytutów badawczych na rzecz bezpieczeństwa oraz konieczność uwzględnienia dorobku instytutów, doskonałości naukowej i doskonałości wdrożeniowej. Przedstawił uwagi RGIB do rozporządzenia w sprawie ewaluacji jednostek naukowych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w instytutach badawczych w maju br. dotyczącej wpływu  epidemii na sytuację finansowo-ekonomiczną oraz zatrudnienie w instytutach badawczych.

W dniu 26 maja br. prof. L. Rafalski przesłał do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka pismo informujące o inicjatywnie RGIB utworzenia specjalnego programu (IN4IN) służącego opracowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań, z prośbą o poparcie Pana Ministra.

Załącznik: pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.