Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

środa, 4 listopada 2020

Zakończyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020, która w związku z pandemią COVID-19 odbyła się w formie online. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów we współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Międzynarodową Federacją Stowarzyszenia Wynalazców IFIA.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zgłosił do konkursu pięć niżej wymienionych wynalazków, które zostały wysoko ocenione i nagrodzone medalami.

Medal złoty za wynalazek „Zmodyfikowana cząsteczka substancji leczniczej, sposób jej wytwarzania, diagnostyczny lub terapeutyczny radiofarmaceutyk receptorowy oparty na tej cząsteczce, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie” (The modified drug substance molecule, method of its production, diagnostic or therapeutic receptor radiopharmaceutical based on this molecule, method of its production and its application).

Autorzy: mgr farm. Paweł Krzysztof Halik, dr hab. Ewa Gniazdowska, prof. IChTJ, dr Przemysław Koźmiński.

Medal srebrny za wynalazek „Urządzenie do jednoczesnego usuwania kwaśnych zanieczyszczeń nieorganicznych i lotnych zanieczyszczeń organicznych ze strumienia gazów odlotowych, zwłaszcza silnika Diesla oraz sposób usuwania zanieczyszczeń” (Method for simultaneous removal of acid inorganic impurities and volatile organic impurities from a stream of waste gases, preferably from the Diesel engine and method for removal of impurities).

Autorzy: dr inż. Zbigniew Zimek, prof. dr hab. Inż. Andrzej Chmielewski, dr hab. Yongxia Sun, prof. IChTJ,  dr Ewa Zwolińska.

Medal srebrny za wynalazek „Kompozyt poliuretanowy, zwłaszcza w postaci kształtek do zastosowań w hydrobudownictwie do budowy wałów przeciwpowodziowych i/lub umocnień nabrzeży oraz sposób jego wytwarzania” (Polyurethane composite material, preferably in the form of shaped blocks for applications in hydroengineering for construction of flood banks and/or reinforcement of berths and method for producing it).

Autorzy: mgr Paweł Kalbarczyk, mgr Maciej Motrenko, dr hab. Halina Polkowska-Motrenko, prof.IChTJ.

Medal brązowy za wynalazek „Aktywny biodegradowalny materiał opakowaniowy o działaniu antyoksydacyjnym oraz sposób jego wytwarzania” (Active biodegradable packaging material with antioxidant activity and the method for manufacturing the same).

Autor: dr hab. Inż. Krystyna Cieśla, prof. IChTJ.

Medal brązowy za wynalazek „Nanokompozytowy wymieniacz jonowy na bazie krzemionki modyfikowanej oraz sposób otrzymywania wymieniacza jonowego” (Selective, nanocomposite ion-exchanger based on modified silica and method for obtaining the ion-exchanger).

Autor: Dagmara Chmielewska – Śmietanko.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.