Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

środa, 4 listopada 2020

W dniach 4-7 października 2020 roku w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona rozwojowi i zastosowaniom technologii jądrowych International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies NUTECH-2020. Konferencja NUTECH-2020 jest kontynuacją Ogólnopolskich Sympozjów Zastosowań Techniki Jądrowej w Przemyśle, Rolnictwie, Medycynie i Ochronie Środowiska, które od roku, 1960 co trzy lata odbywają się w Polsce. W 2008 r. sympozjum uzyskało status międzynarodowy i ze znacznym udziałem zagranicznych uczestników stanowi platformę do dzielenia się doświadczeniami oraz poznania najnowszych nuklearnych osiągnięć naukowych i aplikacyjnych.

Ze względu na panującą pandemię COVID 19 pierwszy raz konferencja była zorganizowana w formie hybrydowej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji osobiście lub on-line. Wszystkie wykłady były transmitowane za pomocą dedykowanej platformy konferencyjnej. W konferencji wzięło udział 100 naukowców z całego świata, w tym 38 z zagranicy. Połowa zarejestrowanych uczestników brała udział w konferencji osobiści a połowa za on-line Na konferencję zgłoszono łącznie 92 abstrakty, z tego 45 prezentacji ustnych oraz 47 prezentacji posterowych, które miały postać krótkich (5 min) komunikatów.

W otwarciu konferencji NUTECH-2020 wzięli osobiście udział Prezes PAA Dr Łukasz Młynarkiewicz, który powitał uczestników konferencji oraz Wiceprezes PAA Andrzej Głowacki. Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Dr Tomasz Nowacki również przywitał uczestników konferencji podczas wystąpienia on-line.

W sesji planarnej w dniu otwarcia konferencji wykłady wygłosili: Prof. Piotr Ulański, Dr Jerzy Majcher, Prof. Suresh Pillai, Prof. Mohamad AL-Sheikhly a także przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Dr Bumsoo Han oraz Dr Partrick Brisset.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Dr Ziemowit Iwański, Prof. Wacław Gudowski, Prof. Mariusz Dąbrowski, Dr Mirco Grosse, Dr Heinz Nabielek, Prof. Nikolay Kuksanov.

Organizatorami konferencji były: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Konferencji przewodniczyli Prof. Andrzej G. Chmielewski oraz Prof. M. Lankosz.
Honorowy Patronat nad konferencja objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Klimatu, Państwowa Agencji Atomistyki oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Konferencję zorganizowano przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, jak zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas obecności na sali konferencyjnej, pomiar temperatury, dezynfekcja sal konferencyjnych itp. Rozdawane uczestnikom pakiety konferencyjne dla bezpieczeństwa wysterylizowano uprzednio przy zastosowaniu wiązki elektronów z akceleratora na Stacji Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych i Przeszczepów będącej częścią IChTJ.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej konferencja zakończyła się sukcesem. Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.nutech2020.pl.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.