Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

 

Rada Główna Instytutów Badawczych z głębokim żalem zawiadamia,

że 31 października 2020 r.,
 zmarł
prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek

Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie w  latach 2012 – 2016.    
Od 1 kwietnia  2019 r. zatrudniony w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny, a od czerwca  do  lipca 2020 r.  jako lider obszaru w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej.
Wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej w Instytucie Farmaceutycznym.

Absolwent Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973). Doktor nauk chemicznych (1976, Instytut Chemii Organicznej PAN).
Doktor habilitowany nauk chemicznych (1988, IChO PAN).
Profesor nauk chemicznych (2003).
Wieloletni pracownik  Instytut Chemii Organicznej PAN.  
Odbył staż podoktorski w University of British Columbia, Canada (1980-1981).
Od 1995 r. pracował  w Instytucie Farmaceutycznym, w latach 1999-2012  jako  kierownik Zakładu Chemii.

Znakomity chemik, technolog, w szczególności specjalista w chemii związków heterocyklicznych. Autor koncepcji indolochinolin, jako nowej klasy związków o właściwościach przeciwnowotworowych, współodkrywca dogodnego technologicznie, taniego i bezpiecznego układu utleniającego (UHP-bezwodnik ftalowy).  Kierownik kilkunastu projektów badawczych finansowanych w ramach KBN, Inicjatywy Technologicznej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, NCBiR, Fundacji na Rzecz Wspierania Nauki Polskiej i innych.

Autor lub współautor kilkunastu opracowań technologicznych, w tym wielu wdrożeń technologii substancji leków generycznych oraz ponad 120  publikacji naukowych i ponad 50 patentów lub zgłoszeń patentowych.
Recenzent wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym w programach stanowiących krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej (POIG, POIR),  recenzent w postępowaniach  habilitacyjnych. Recenzent  publikacji Naukowej.

Wychowawca młodych pracowników, ukierunkowujący ich przyszłe kariery naukowe i zawodowe, również jako promotor prac doktorskich oraz magisterskich, bibliofil, miłośnik muzyki, erudyta.
Zdobywca wielu nagród i wyróżnień na konkursach wynalazczych oraz wystawach innowacji,  adresat kilkunastu dyplomów i listów gratulacyjnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  laureat XXI edycji Konkursu Teraz Polska.

Odznaczony Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Instytutu Farmaceutycznego,  Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2007), Medalem imienia Stanisława Binieckiego w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w badaniach nad innowacyjnymi technologiami syntezy substancji aktywnych leków (2008).

Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora  składam serdeczne wyrazy współczucia.

Prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.