Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

wtorek, 2 lutego 2021
W dniu 21 stycznia 2021 r.  prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych wziął udział w  webinarium z cyklu Teraz Polska Nauka  -  „O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych” zorganizowane przez Teraz Polska wraz z partnerami Szkołą Główną Handlową oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem seminarium on-line  było wyznaczenie kierunków współpracy między nauką, społeczeństwem, biznesem i administracją publiczną, a także określenie zagadnień, które należałoby przedstawić na zaplanowanym w tym roku ogólnopolskim kongresie środowiska.

W pierwszej części prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu poprowadził dyskusję na temat potrzeb kooperacji nauki z biznesem. Została ona poprzedzona wykładem prof. Piotra Wachowiaka, rektora SGH pt. „O potrzebie współpracy nauki i biznesu. Oczekiwania innowacyjnej gospodarki”. Głos w dyskusji zabrali m.in. Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Marcin Kraska, wiceprezes Centrum Łukasiewicz, prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, a także przedstawiciele biznesu.

Prof. Leszek Rafalski poruszył kwestię Doskonałości Wdrożeniowej – koncepcji systemu skutecznego wdrażania nowych technologii. Założenia owej koncepcji zostały przygotowane przez zespół Rady Głównej Instytutów Badawczych pod kierunkiem dr. Andrzeja Kruegera.

Główne cele to:

1. Weryfikacja zasad ewaluacji jakości naukowej przez MNiSW.
2. Dodatkowe regulacje w umowach konsorcjum i na dofinansowanie projektu przez NCBR.
3. Zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wdrożenia rezultatów projektu przez przedsiębiorcę (lidera).
4. Zarządzanie rezultatami projektów B+R w przypadku odstąpienia lidera od wdrożenia.

Następnie prof. Leszek Rafalski przestawił założenia specjalnego programu IN4IN, które w połowie ubiegłego roku zostały przesłane na ręce dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojciecha Murdzka ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Istotą programu jest ukierunkowanie na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz instytucji wdrażających, przy znacznie zmniejszonym obciążeniu finansowym (z większym dofinansowaniem lub możliwością pozyskania środków na wkład własny na realizację projektu z specjalnie utworzonego funduszu na ten cel przez Rząd RP). W wyniku tego programu instytuty łącząc swój potencjał, w możliwie najkrótszym czasie opracują nowe rozwiązania (technologie i produkty), które udostępnią do wdrożenia przedsiębiorcom i instytucjom.

Przewodniczący Rady Głównej poruszył również problematykę wadliwego zapisu § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Jednym z trzech kryteriów oceny działalności naukowej jednostki jest Kryterium K2 – przychody za pozyskane projekty badawcze. Profesor zwrócił uwagę, że wada przepisu polega na tym, że część projektów, które są wliczane do dorobku jednostek naukowych, np. finansowanych przez NCBR czy Komisję Europejską, nie ma ograniczenia liczby punktów z tytułu przychodów od pozyskanych projektów. Natomiast niektóre projekty, np. finansowane ze środków własnych firm, są sztucznie ograniczone. Powoduje to dyskryminację tych jednostek naukowych, które mają dobre relacje z przemysłem i pozyskują duże projekty bezpośrednio z przedsiębiorstw. Prof. Leszek Rafalski poinformował uczestniczących w dyskusji, iż wady § 22  zostały szczegółowo opisane w pierwszym numerze Biuletynu Informacyjnego Rady Głównej Instytutów Badawczych, do którego lektury serdecznie zaprosił.

Drugą część webinarium rozpoczął wykład prof. Janusza Bujnickiego, kierownika Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka MIBMiK – „O potrzebie sojuszu nauki ze społeczeństwem i z polityką. O roztropnym doradztwie. O roli uczelni”.
W dyskusji udział wzięli m.in.: dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Całość moderował prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły „Teraz Polska".

źródło zdjęcia : www.terazpolska.pl

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.