Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

Rada Główna Instytutów Badawczych
z głębokim żalem powiadamia, że w dniu 14 lutego 2020 zmarła

dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz
profesor Łukasiewicz-Instytut Włókiennictwa

poniedziałek, 27 stycznia 2020

W dniu 22 stycznia br. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli instytutów badawczych z zakresu współpracy w obszarze badań i technologii w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw na rzecz obronności. Na spotkaniu omówione zostały priorytetowe kierunki badań naukowych na lata 2017-2026, jak również potencjalne obszary współpracy, warunki i możliwości udziału cywilnych instytutów w projektach na rzecz obronności.

piątek, 20 grudnia 2019

MNiSW opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. W nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

wtorek, 17 grudnia 2019

W dniu 10 grudnia 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. Organizatorem uroczystości była redakcja magazynu ekonomicznego „Polish Market”, która na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę. Patronat honorowy nad galą objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

wtorek, 17 grudnia 2019

10 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT, miała miejsce uroczysta Gala „Laur Innowacyjności 2019”, podczas której wręczone zostały Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za najlepsze produkty innowacyjne.

poniedziałek, 16 grudnia 2019

W dniu 4 grudnia br. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się II posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej RGIB, a także przedstawiciele: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i Komitetu Polityki Naukowej.

czwartek, 12 grudnia 2019

W numerze, m.in.:

piątek, 27 listopada 2019


Rada Główna Instytutów Badawczych na prośbę Polskiej Akademii Nauk przekazuje informację o wyborach członków do komitetów naukowych PAN.

źródło: http://citizeninnovation.org

wtorek, 22 października 2019


W dniach 14 – 16 października 2019 roku odbyła się 13 edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2019". To największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

czwartek, 17 października 2019

16 października 2019 roku Rada Główna Instytutów Badawczych we współpracy z Wiceministrem Obrony Narodowej Tomaszem Zdzikotem oraz Akademią Sztuki Wojennej, zorganizowała dla instytutów badawczych szkolenie dotyczące szeroko rozumianego zagadnienia ochrony informacji niejawnych.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.