Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

poniedziałek, 18 stycznia 2021
Rada Główna Instytutów Badawczych przeanalizowała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” i zgłosiła uwagi z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad omawianym dokumentem. 

piątek, 15 stycznia 2021
Po przeprowadzeniu w 2020 roku analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej instytutów badawczych oraz wpływu pandemii Covid – 19 na ich funkcjonowanie, Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski podjął szereg działań wspierających instytuty między innymi w przepisach dotyczących zamówień publicznych.
11 stycznia 2021 z inicjatywy Przewodniczącego RGIB, do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka zostało skierowane pismo zawierające propozycję nowelizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1383).
Proponowana nowelizacja ułatwiłaby ministrom nadzorującym możliwość bezpośredniego zlecania prac instytutom badawczym.

wtorek, 12 stycznia 2021
RGIB przekazała do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka zebrane od instytutów badawczych uwagi do projektu dokumentu rządowego pn. Polityka Naukowa Państwa.

wtorek, 15 września 2020
W lipcu br. Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych ponownie zwróciło się do wszystkich instytutów badawczych w Polsce z prośbą o ocenę wpływu pandemii Covid-19 na ich sytuację finansowo-ekonomiczną po pierwszym półroczu 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 61% instytutów badawczych. Otrzymane dane pozwoliły na ocenę wpływu pandemii na funkcjonowanie ib. Szczegółową informację o wynikach ankiety RGIB przekazało do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka w dniu 8 września br.

czwartek, 16 lipca 2020
W związku z prowadzonymi w MNiSW pracami nad nowelizacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Rada Główna Instytutów Badawczych przekazała w tej sprawie pismo do Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

środa, 27 maja 2020
W maju br. Biuro RGIB skierowało do Dyrektorów instytutów badawczych ankietę w sprawie wpływu epidemii Covid-19 na sytuację finansowo-ekonomiczną instytutów.

wtorek, 19 maja 2020
W odpowiedzi na pismo Pani Anny Budzanowskiej, Podsekretarz Stanu w MNiSW,  Rada Główna Instytutów Badawczych przestawiła stanowisko i uwagi odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., oraz do rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

poniedziałek, 17 lutego 2020
Opinia RGIB przekazana do MNiSW odnośnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych.

poniedziałek, 17 lutego 2020
RGIB przekazała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina opinię dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

czwartek, 14 listopada 2019
Rada Główna Instytutów Badawczych zapoznała się z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i wystąpiła o opinię prawną w tej sprawie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.