Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

czwartek, 10 października 2019
Rada Główna Instytutów Badawczych nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Załącznik: pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.