Drukuj

czwartek, 14 listopada 2019
Rada Główna Instytutów Badawczych zapoznała się z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i wystąpiła o opinię prawną w tej sprawie.

Załącznik: pismo do Minister Przedsiębiorczości i Technologii wraz z opinią prawną