Drukuj

czwartek, 16 lipca 2020
W związku z prowadzonymi w MNiSW pracami nad nowelizacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Rada Główna Instytutów Badawczych przekazała w tej sprawie pismo do Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załącznik: pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka