Drukuj

wtorek, 15 września 2020
W lipcu br. Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych ponownie zwróciło się do wszystkich instytutów badawczych w Polsce z prośbą o ocenę wpływu pandemii Covid-19 na ich sytuację finansowo-ekonomiczną po pierwszym półroczu 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 61% instytutów badawczych. Otrzymane dane pozwoliły na ocenę wpływu pandemii na funkcjonowanie ib. Szczegółową informację o wynikach ankiety RGIB przekazało do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka w dniu 8 września br.

Załącznik: pismo do MNiSW oraz Ankieta cz.2.