Drukuj

piątek, 15 stycznia 2021
Po przeprowadzeniu w 2020 roku analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej instytutów badawczych oraz wpływu pandemii Covid – 19 na ich funkcjonowanie, Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski podjął szereg działań wspierających instytuty między innymi w przepisach dotyczących zamówień publicznych.
11 stycznia 2021 z inicjatywy Przewodniczącego RGIB, do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka zostało skierowane pismo zawierające propozycję nowelizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1383).
Proponowana nowelizacja ułatwiłaby ministrom nadzorującym możliwość bezpośredniego zlecania prac instytutom badawczym.

Załącznik: pismo do MEiN