Akredytowane laboratoria i jednostki PCA

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących

Wykaz akredytowanych jednostek inspekcyjnych

Wykaz akredytowanych laboratoriów wzorcujących
 
Wykaz organizatorów badań biegłości akredytowanych w oparciu o wytyczne ILAC-G13:08/2007
 
źródło: Polskie Centrum Akredytacji,
kompletny wykaz akredytacji na stronie internetowej PCA.