Select language: en pl

  Inauguracja „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”

  17 marca br. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące utworzenie  „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym” (HortiInnoTech). W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych oraz 74 podmioty gospodarcze i organizacje ogrodnicze.

  Celem powołania Platformy jest zintensyfikowanie współpracy, inicjowanie i integrowanie działań na rzecz innowacji w produkcji, przechowywaniu i przetwarzaniu płodów ogrodniczych oraz stawienie czoła wyzwaniom nakreślonym w Strategii Europa 2020, w tym zwłaszcza tworzeniu Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego. Tworzenie tych innowacji wzmocni współpracę jednostek naukowych z produkcją ogrodniczą i przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, maszynowym dzięki współkształtowaniu planów i strategii na poziomie krajowym i europejskim oraz realizacji wspólnych projektów.

  Koordynatorem Platformy jest Instytut Ogrodnictwa. Powołano został również Komitet Koordynacyjny będący organem wykonawczym Platformy, którego Przewodniczącym został prof. Ryszard Hołownicki. Na zakończenie spotkania przedstawiciele jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych i organizacji ogrodniczych podpisali umowę o ustanowieniu „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”.

   

  P1170179
  P1170183
  P1170185
  P1170189
  P1170196
  P1170204
  P1170206
  P1170208
  P1170210
  P1170218
  P1170224
  P1170228
  P1170231
  P1170236
  P1170243
  01/15 
  start stop bwd fwd

  Źródło, zdjęcia: IO