Select language: en pl

    KOMEL nagrodzony w Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018”

    Podczas Gali VI edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL został dwukrotnie uhonorowany:

    –  uzyskał tytuł „Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności",

    –  otrzymał statuetkę „Lider Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa".

    Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Minister Paweł Soloch.