Select language: en pl

  Dr Cezary Możeński uhonorowany medalem im. Ignacego Mościckiego

  Z przyjemnością informujemy, że członek Rady Głównej Instytutów Badawczych dr inż. Cezary Możeński, prof. nadzw., wieloletni dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) został uhonorowany medalem im. Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych. Uroczystość miała miejsce 17 września 2018 r. podczas otwarcia 61 Zjazdu Naukowego Polskiego  Towarzystwa Chemicznego w Krakowie.

  Dr inż. Cezary Możeński jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 1981 r. pracuje w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych. W latach 2007-2017 pełnił funkcję dyrektora INS, a obecnie jest pełnomocnikiem dyrektora instytutu ds. wdrożeń. Był członkiem m.in. Rad Nadzorczych ZA „Puławy”  S.A. (2008-2016) i PKN Orlen S.A. (2013-2016).

  Jest uznanym specjalistą w przemyśle nawozowym i autorytetem w zakresie technologii produkcji syntetycznego amoniaku. Prowadzi prace badawcze nad oczyszczaniem gazów przemysłowych, głównie gazów syntezowych i wodoru, oraz zajmuje się projektowaniem i modernizacją systemów technologicznych do produkcji gazów syntezowych, metanolu i amoniaku, a także badaniem i oceną parametrów pracujących instalacji w przemyśle chemicznym. Jest specjalistą w badaniach i aplikacji katalizatorów w reaktorach przemysłowych.

  W swoim dorobku ma 49 nowatorskich rozwiązań technologicznych sprzedanych w postaci licencji i wdrożonych w przemyśle we wszystkich zakładach sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju i za granicą. Jest autorem wielu publikacji naukowych i patentów, za które otrzymał szereg nagród Ministerstwa Przemysłu, Polskiej Akademii Nauk i Naczelnej Organizacji Technicznej oraz  medale na międzynarodowych wystawach wynalazków.

  Oprócz działalności w RGIB prof. Cezary Mozeński jest Członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.