Select language: en pl

    Polsko-Brytyjskie Forum Nauki

    Dwudniowa konferencja – wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej odbyła się w dniach 13-14 września br. w Warszawie. Naukowcy, technolodzy i innowatorzy dyskutowali o wdrażaniu w życie codzienne technologii, budowaniu relacji pomiędzy nauką a biznesem oraz skutecznej komercjalizacji innowacji. W Forum uczestniczył Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski oraz przedstawiciele 13 instytutów badawczych.

    Konferencja była dobrą okazją do podzielenia się doświadczeniami w zakresie prowadzenia badań naukowych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz udziału w międzynarodowych programach badawczych.

    Prof. Leszek Rafalski przedstawił informacje o aktualnej działalności instytutów badawczych, w tym dane dotyczące liczby instytutów i zatrudnienia. Zabierając głos w panelu dyskusyjnym, przedstawił czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji i transferowi wiedzy do przedsiębiorstw, poruszył także problematykę związaną z finansowaniem nauki.

    W tegorocznym Forum udział wzięło blisko 150 gości, którzy uczestniczyli w wykładach i panelach dyskusyjnych. Konferencja stanowiła główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI). Inicjatywa ta została zapoczątkowana w grudniu 2017 r.  przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Premier Teresę May jako jedno z ustaleń dwustronnych konsultacji międzyrządowych, mających na celu dalsze wzmocnienie współpracy między Polską a Wielką Brytanią, również w dziedzinie nauki i innowacji.