Select language: en pl

  Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach

  W dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Technologiczne. Główna tematyka obrad skoncentrowana była na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ważną problematyką podjętą na Forum były zmiany systemowe, planowane na lata 2021-2027, w ramach nowego Programu Ramowego „Horyzont Europa”.

  W Forum uczestniczyli liczni przedstawiciele instytutów badawczych, w tym prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB,  dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB.

  Podczas dwudniowych obrad szczególną uwagę poświęcono rozwojowi gałęzi  przemysłu i usług uznanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za sektory kluczowe. Są to m.in.: medycyna innowacyjna, technologie cyfrowe w zastosowaniach przemysłowych (tzw. Przemysł 4.0), gospodarka zamkniętego obiegu i nowoczesne środki transportu.

  W Forum udział wzięło wielu wybitnych ekspertów – przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy. Na obradach obecni byli również politycy zajmujący się problematyką rozwoju nowoczesnego przemysłu i doskonalenia systemu nauki przemysłowej, m.in.: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Carlos Moedas – Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji w Komisji Europejskiej, Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego.

  W pierwszym dniu obrad ciekawy referat problemowy pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu 4.0 w planach niemieckiego rządu i instytutów Fraunhofera” wygłosił Maximilian Steiert – Dyrektor ds. Politycznych i Międzynarodowych Fraunhofer GmbH. W dyskusji panelowej poświęconej współpracy ponadnarodowej w ramach europejskich sieci badawczych udział wzięli, m.in. prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, Jakub Miler – Dyrektor Wykonawczy EIT InnoEnergy Central Europe, prof. Jan Palmowski – Sekretarz Generalny The Guild of European Research-Intensive Universities, Lluis Rovira – Dyrektor The Research Centre of Catalonia – CERCA Institute, prof. Lucyna Woźniak – Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Syntetycznego podsumowania dyskusji dokonał Przewodniczący RGIB – prof. Leszek Rafalski.

  Tematyka drugiego dnia Forum obejmowała zagadnienia  dotyczące roli nauk podstawowych w rozwoju nowych technologii oraz wyzwań i barier rozwoju medycyny innowacyjnej. Interesujący wykład na temat telemedycyny zaprezentował prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Wiceprzewodniczący RGIB.

  *****

  Pierwsze Europejskie Forum Technologiczne zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odbyło się w 2014 r. Zgodnie z oczekiwaniami konferencja stała się otwartym forum konsultacji z szerokim udziałem naukowców, specjalistów i praktyków gospodarczych zainteresowanych problemami reindustrializacji Europy z uwzględnieniem kluczowych innowacji w zakresie technologii wspomagających.