Select language: en pl

  Kreatywni młodzi naukowcy z instytutów badawczych nagrodzeni

  Po raz dziesiąty samorząd województwa nagrodził tytułem „Innowator Mazowsza” najbardziej kreatywnych naukowców i przedsiębiorców. W gronie nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele instytutów badawczych.

  –  dr Adam Okniński z Instytutu Lotnictwa –  pierwsza nagroda (15 tys. zł) za pracę Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowych,

  –  dr Jakub Zawieska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – wyróżnienie za pracę Inteligentne miasta a cele polityki transportowej Unii Europejskiej,

  –  dr Jakub Kaczmarski z Instytutu Technologii Elektronowej – wyróżnienie za pracę Nanostruktura i właściwości transportowe cienkich amorficznych warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w elektronice przezroczystej i elastycznej,

  –  dr Marta Sobańska z Instytutu Technologii Elektronowej – wyróżnienie za pracę Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu.

  *****

  Konkurs „Innowator Mazowsza” organizowany jest przez samorząd województwa od 2008 r. Jego założeniem jest promocja nowatorskich, powstających na Mazowszu, rozwiązań wykorzystywanych zarówno w biznesie, jak i nauce. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza z nich, czyli Młoda Innowacyjna Firma skierowana jest do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 10 lat. Druga kategoria – Innowacyjny Młody Naukowiec – skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35. roku życia), którzy w ciągu ostatnich 3 lat przygotowywali lub obronili pracę doktorską na jednej z mazowieckich uczelni. Ważne, aby praca zawierała innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce.

  Materiał filmowy z uroczystości podsumowania wyników konkursu „Innowator Mazowsza” dostępny na: https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/videos/1796177387166020/

   

  Zdjęcia: Rafał Latoszek