Select language: en pl

  EUROCORR 2018, czyli jak wszędobylska korozja łączy ekspertów, naukowców i przedsiębiorców oraz instytuty badawcze

  W dniach 09 - 13.09.2018 w Krakowie odbył się Kongres Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) EUROCORR 2018 zorganizowany w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Wysiłkiem PSK oraz Prezydent EUROCORR 2018 i jednocześnie Prezes PSK - dr Agnieszki Królikowskiej (Kierownik Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów), w Kongresie wzięło udział  około 1400 uczestników z 57 krajów świata.

  Jest to największa frekwencja uczestników Kongresu od narodzin tego wydarzenia w 1956 roku. Wygłoszono 596 referatów naukowych w 14 równoległych sesjach; wystawiono 141 posterów, a w wystawie wzięło udział 47 wystawców. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych: Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który organizacyjnie wsparł przeprowadzenie tego wielkiego wydarzenia.

  Referaty i postery były przedstawiane w następujących sesjach:

    1. Korozja atmosferyczna

    2. Procesy korozyjne z udziałem CO2 w przemyśle

    3. Inhibitory korozji

    4. Powłoki – obróbka wstępna

    5. Samo-leczące się i inteligentne powłoki

    6. Korozja mikrobiologiczna

    7. Korozja stali w betonie

    8. Korozja w produkcji ropy i gazu

    9. Problemy z korozją w środowisku CO2

  10. Powłoki nieorganiczne

  11. Powłoki metalowe

  12. Powłoki organiczne

  13. Ochrona antykorozyjna powłokami ZnAlMg w warunkach atmosferycznych

  14. Polimery w powłokach organicznych

  15. Korozja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym

  16. Ochrona katodowa

  17. Korozja w przemyśle samochodowym

  18. Trybokorozja

  19. Korozja materiałów polimerowych i innych zaawansowanych materiałów

  20. Korozja i ochrona przed korozją systemów wody pitnej

  21. Korozja archeologicznych i historycznych artefaktów

  22. Kontrola korozji w przemyśle lotniczym

  23. Korozja w środowisku gorących gazów i produktów spalania

  24. Korozja w branży nuklearnej

  25. Wpływ środowiska na inicjację spękań

  26. Mechanizmy korozyjne, metody i modelowanie

  27. Przyspieszone atmosferyczne testy korozyjne - Platforma wymiany dla zaawansowanych metod

  28. Edukacja korozyjna

  29. Korozja w środowisku morskim

  30. Trwałość systemów fotowoltaicznych

  31. Postęp w zapobieganiu korozji mikrobiologicznej w przemyśle ropy i gazu

  32. Korozja mikrobiologiczna w środowisku morskim

  33. Ochrona katodowa w środowisku morskim

  34. Korozja urządzeń elektronicznych

  35. Ochrona katodowa w budownictwie

  36. Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie

   

  W ramach Kongresu zorganizowano także warsztaty "Perspektywy zrównoważonego budownictwa i wyrobów budowlanych - wyzwania i możliwości. Ochrona antykorozyjna w zrównoważonym budownictwie". Celem warsztatów było kultywowanie interakcji pomiędzy światem nauki, producentami, projektantami i praktykami zaangażowanymi w zrównoważony rozwój, w tym problemy korozji i ochroną przed nią oraz znalezienie mapy drogowej i możliwych rozwiązań, które spełniają wymagania zrównoważonego budownictwa i certyfikacji środowiskowej. Pomysłodawczynią warsztatów była Iwona Gajecka, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia korozyjnego (PSK), natomiast zaprojektował je dr Michał Piasecki,  Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Gośćmi warsztatów byli znakomici prelegenci, jak: prof. Damien Féron -  Prezydent Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC), prof. Sven-Olof Ryding - Prezydent ECO-PLATFORM, międzynarodowe stowarzyszenie non-profit ustanowione przez europejskich operatorów programów EPD (Environmental Product Declaration), Sztokholm, dr Josefina Lindblom - przedstawicielka Komisji Europejskiej (Generalna Dyrekcja ds. Środowiska, Dział Zrównoważonej Produkcji, Produktów i Konsumpcji, Bruksela), Rafał Schurma - Założyciel i Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Ewa Kosmala – akredytowany assesor BREEAM International i LEED GA, przedstawicielka Sustainability Trainers & Experts STAE.

  Odnotować trzeba, że na Kongresie była reprezentowana Światowa Organizacja Korozyjna WCO (akredytowana przy Narodach Zjednoczonych), Związek Inżynierów (National Association of Corrosion Engineers) NACE i wiele innych ważnych dla branży korozyjnej organizacji.

  Program uzupełniły także: spotkanie Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, przyjęcie NACE i spotkanie World Corrosion Organisation  oraz 3 grup ISO. Liczne dyskusje miały miejsce nie tylko w salach konferencyjnych, lecz również w kuluarach, które mieściły Sesję Posterową oraz wystawę. Tu także działalność promującą badania w instytutach badawczych prowadziła Dyrektor Biura RGIB Beata Mikulska.

  Znakomicie spisał się pod każdym względem nowoczesny obiekt kongresowy, jakim jest ICE Krakow Congress Centre.

  Miasto Kraków uznało Kongres za tak ważne wydarzenie miasta, że został wyróżniony zaproszeniem do zasadzenia pamiątkowego drzewa w Alei Monte Casino. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Unii Europejskiej obecni na Kongresie: Josefina Linbloom oraz Sven Olof Ryding, Przewodniczący EFC prof. Damien Feron, Przewodniczący Rady Naukowej EFC prof. Wolfram Fuerbeth oraz Prezydent Kongresu EUROCORR 2018, Prezes PSK dr Agnieszka Królikowska.

  Następny EUROCORR odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Sewilli. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (www.psk.org.pl) zaprasza.

  Zachęcamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z EUROCORR 2018 dostępnej na stronie Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.