Select language: en pl

    III Forum Inteligentnego Rozwoju

    Główna problematyka Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 18-20 października br. w Uniejowie, skoncentrowana była na zagadnieniach dotyczących innowacji i inwestycji realizowanych w obrębie inteligentnych specjalizacji. Radę Główną Instytutów Badawczych, jednego z patronów honorowych tego międzynarodowego przedsięwzięcia,  reprezentował prof.  Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady.

    Przewodniczący RGIB uczestniczył w debacie pt. Plan dla Polski w Europie – wynalazki, które przekraczają granice. Dyskusja, w której udział wzięli m.in. dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, dr inż. Zygmunt Krasiński  Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, w dużej mierze poświęcona była Programowi Ramowemu UE Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.