Select language: en pl

  Dr inż. Mieczysław S. Ostojski - dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

  25 maja 2011 roku w Genewie podczas XVI Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) - dr inż. Mieczysław S. Ostojski, Prof. WSŚ został wybrany Wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Po raz pierwszy w historii Polska objęła tak wysokie stanowisko w strukturach tej organizacji.

  Nowo wybrany Wiceprezydent WMO zamierza zająć się promocją polskich doświadczeń, związanych m.in. z zarządzaniem ryzykiem powodzi z wykorzystaniem MakroModelu IMGW (MM IMGW), który jest obszarem wymagającym wzmocnienia w ramach Organizacji. Ponadto, w ramach nowego urzędu Dyrektor IMGW PIB zajmie się wzmocnieniem komunikacji między służbami meteorologicznymi a społeczeństwem.

  W pracach WMO uczestniczy 189 członków (183 państwa i 6 terytoriów). Każde z państw członkowskich jest reprezentowane przez Stałego Przedstawiciela przy Światowej Organizacji Meteorologicznej, który zajmuje się zagadnieniami technicznymi w imieniu danego państwa członkowskiego między sesjami Kongresu. Stałym Przedstawicielem Polski przy WMO jest Dyrektor IMGW PIB. Zadaniem Stałego Przedstawiciela jest utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami swojego kraju oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za sprawy, które są przedmiotem działań Organizacji.

  Od 1951 roku WMO jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się zagadnieniami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonalenia światowej meteorologii i dziedzin pokrewnych oraz dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.

  Źródło informacji: www.imgw.pl