Select language: en pl

    IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna, Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność - Przeciwdziałanie

    ios-pib.obieg.pierwiastkaW dniach 22 - 23 września 2011 r. w Warszawie odbędzię się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna, Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Więcej...