Select language: en pl

    Prof. dr hab. Maciej Sadowski nagrodzony przez Ministra Środowiska

    prof.sadowskiNagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze dla naukowca z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.


    W 2010 roku nagrodę za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu otrzymał prof. dr hab. Maciej Sadowski, negocjator m.in. protokołu z Kioto. W pracach na rzecz Konwencji Klimatycznej brał udział od samego początku. Dzięki jego zaangażowaniu Konferencja Stron Konwencji (COP) przyjęła dla Polski odrębny rok odniesienia (1988) do oceny wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. To ułatwiło Polsce wypełnić zobowiązania konwencji i Protokołu z Kioto bez dodatkowych kosztów, a także uzyskać warte kilka miliardów dolarów nadwyżki zredukowanej emisji. W pracy naukowo-badawczej do najważniejszych osiągnięć prof. Sadowskiego należy zaliczyć stworzenie podstaw naukowych do opracowania normy technicznej obciążenia przewodów przez osad lodu, regionalizację zapasu wody w śniegu w kontekście obciążeń budowli i potrzeb prognoz hydrologicznych, a także rekonstrukcję warunków klimatycznych od XIII w.