Select language: en pl

  Międzynarodowa konferencja „ForestBiomass”

  Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył w organizacji międzynarodowej konferencji pod auspicjami EFI i IUFRO dotyczącej biomasy leśnej pt. „Forest Biomass Conference”.

  Konferencja odbyła się w dniach 7-9 października 2013 r. w Pałacu Mierzęcin koło Dobiegniewa, a jej głównym organizatorem był Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Tematyka konferencji wzbudziła szerokie zainteresowanie. Uczestniczyło w niej 80 osób z 17 krajów świata, reprezentujących pięć kontynentów. Biorąc pod uwagę autorów i współautorów zgłoszonych na konferencję abstraktów, to łącznie byli to reprezentanci 31 państw. Najliczniej przybyli uczestnicy z krajów europejskich, ale byli też obecni przedstawiciele tak egzotycznych państw jak: Mauritius, Madagaskar, Kenia, Indie, Brazylia czy Chile.

  Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 45 referatów i zaprezentowano 11 posterów. Do wygłoszenia referatów wiodących zostali zaproszeni wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: prof. Antti Asikainen (Finnish Forest Research Institute, Finlandia), prof. Daniel B. Botkin (University of Miami, Department of Biology, USA), prof. Jean-Marc Guehl (INRA, Francja), prof. Marco Marchetti (University of Molise, Department of BioScience and Territory, Włochy) oraz prof. Jacek Oleksyn (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Polska). Konferencji przewodniczył prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Instytut Badawczy Leśnictwa). Na uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz ich naukowy charakter, co często było podkreślane przez uczestników.

  Trzeci dzień konferencji przeznaczony był na sesję terenową w Puszczy Bukowej, która była zorganizowana przez Nadleśnictwo Gryfino. Bardzo interesujący program przygotował i poprowadził Pan Nadleśniczy Robert Wójcik. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną przez leśników na obszarze Puszczy Bukowej gospodarką leśną, ochroną przyrody i edukacją. W programie było także zwiedzanie Arboretum w Glinnej oraz rezerwatu „Krzywy las”.


  Konferencja odbywała się w ramach polsko-niemieckiego projektu UE o akronimie „ForseenPOMERANIA”. Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą szacowania biomasy w lasach, z zastosowaniem różnych metod teledetekcyjnych. Projekt i konferencja były dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   

  Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył w organizacji międzynarodowej konferencji pod auspicjami EFI i IUFRO dotyczącej biomasy leśnej pt. „Forest Biomass Conference”.

  Konferencja odbyła się w dniach 7-9 października 2013 r. w Pałacu Mierzęcin koło Dobiegniewa, a jej głównym organizatorem był Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Tematyka konferencji wzbudziła szerokie zainteresowanie. Uczestniczyło w niej 80 osób z 17 krajów świata, reprezentujących pięć kontynentów. Biorąc pod uwagę autorów i współautorów zgłoszonych na konferencję abstraktów, to łącznie byli to reprezentanci 31 państw. Najliczniej przybyli uczestnicy z krajów europejskich, ale byli też obecni przedstawiciele tak egzotycznych państw jak: Mauritius, Madagaskar, Kenia, Indie, Brazylia czy Chile.

  Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 45 referatów i zaprezentowano 11 posterów. Do wygłoszenia referatów wiodących zostali zaproszeni wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: prof. Antti Asikainen (Finnish Forest Research Institute, Finlandia), prof. Daniel B. Botkin (University of Miami, Department of Biology, USA), prof. Jean-Marc Guehl (INRA, Francja), prof. Marco Marchetti (University of Molise, Department of BioScience and Territory, Włochy) oraz prof. Jacek Oleksyn (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Polska). Konferencji przewodniczył prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Instytut Badawczy Leśnictwa). Na uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz ich naukowy charakter, co często było podkreślane przez uczestników.

  Trzeci dzień konferencji przeznaczony był na sesję terenową w Puszczy Bukowej, która była zorganizowana przez Nadleśnictwo Gryfino. Bardzo interesujący program przygotował i poprowadził Pan Nadleśniczy Robert Wójcik. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną przez leśników na obszarze Puszczy Bukowej gospodarką leśną, ochroną przyrody i edukacją. W programie było także zwiedzanie Arboretum w Glinnej oraz rezerwatu „Krzywy las”.

  Konferencja odbywała się w ramach polsko-niemieckiego projektu UE o akronimie „ForseenPOMERANIA”. Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą szacowania biomasy w lasach, z zastosowaniem różnych metod teledetekcyjnych. Projekt i konferencja były dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.