Select language: en pl

  VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”

  grafika pasek do informacji o konferencji

  6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

  Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.

  Tematyka konferencji:
  –    Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
  –    Charakterystyka terenu – rozpoznawanie i monitoring
  –    Innowacyjne technologie oczyszczania terenów
  –    Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych
  –    Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
  –    Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki
  –    Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych zdegradowanych obszarów miejskich
  W ramach Konferencji odbędzie się sesja terenowa – objazd terenów przykładowych rewitalizacji: tereny prezentujące dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – tereny zanieczyszczone – obiekty postindustrialne w tkance miejskiej.

  Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych naukowców, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firm budowlanych, a także instytucji finansujących.

  Rejestracja uczestników do 19 września 2014.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zakres tematyczny dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl.