Select language: en pl

  Seminaria Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

  grafika pasek do informacji o seminariachInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych serdecznie zaprasza do udziału w Otwartych Seminariach IETU w roku 2014. Seminaria odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 13.00, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

  W tym roku IETU zorganizowane zostaną jeszcze cztery seminaria:

   - 18 września – „Test mikrojądrowy w badaniach środowiskowych”,
      mgr Ewa Błaszczyk, Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego;
   - 16 października – „Możliwość zastosowania aparatu LCpro+ do oceny parametrów fizjologicznych roślin wykorzystywanych do celów energetycznych”,
      mgr Dorota Ciszek, dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak, Zespół Fitioremediacji;
   - 20 listopada – „Kwasowość zmieszanej smugi pary z chłodni kominowej i spalin emitowanych z elektrowni węglowej”,
      mgr inż. Katarzyna Korszun-Kłak, prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka, Zespół Badań Atmosfery;
   - 11 grudnia – „System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza”,
      mgr inż. Jacek Długosz, mgr inż. Piotr Cofałka Zespół Systemów Informatycznych.

  Szczegółowe informacje o seminariach dostępne są na stronie internetowej www.ietu.katowice.pl/

  Nie możesz być obecny na seminarium IETU?

  Zapraszamy do skorzystania z  transmisji on-line Seminarium IETU.

  Seminaria są transmitowane on-line oraz nagrywane za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego telekonferencyjnego zakupionego w ramach realizacji projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych.

  Dostępne są nagrania archiwalne z wszystkich seminariów IETU zorganizowanych od początku 2013 roku.

  Szczegółowe informacje oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie www.in2in.pl.