Select language: en pl

  XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

  IHAR konf

  W dniach 2-6 lutego 2015 roku Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”.
  Konferencja organizowana jest Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym „HYRNY” i została objęta honorowym patronatem Wicepremiera Rządu RP - Ministra Gospodarki i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Celem Konferencji jest przegląd dorobku, prezentacja osiągnięć i rozwiązań nauki oferowanych praktycznej hodowli i nasiennictwu roślin uprawnych.

  PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE SESJE TEMATYCZNE:
  SESJA 1.    Biotechnologia i techniki innowacyjne w hodowli roślin .
  SESJA 2.    Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli jakościowej roślin uprawnych.
  SESJA 3.    Odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne i abiotyczne,
  SESJA 4.    Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania krajowego nasiennictwa. Rynek nasienny.
  SESJA 5.    Biometria, statystyka i bioinformatyka w genetyce i hodowli roślin.

  Rejestracja uczestników do 15 października 2014 roku.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: http://ihar.edu.pl/nauka_dla_hodowli_i_nasiennictwa_roslin_uprawnych.php