Select language: en pl

  Międzynarodowa Szkoła Letnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa

  IBL 1

  W dniach 8-10 Lipca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym  miała miejsce Międzynarodowa Szkoła Letnia Molekularna Identyfikacja i detekcja obcych inwazyjnych gatunków w ekosystemach leśnych.

  Konferencja została zorganizowana w ramach Akcji COST FP1002 PERMIT pt. „Ocena ryzyka przenoszenia szkodników przez międzynarodowy transport drewna", pod kierownictwem prof. Hugh Evansa z Forest Research (Wielka Brytania) i Dyrektora IBL dr. hab. Janusza Czerepko, prof. nadzw.

  Uczestnikami spotkania byli naukowcy i eksperci z entomologii, fitopatologii, genetyki molekularnej i ekologii, oraz studenci zainteresowani pogłębieniem wiedzy w zakresie detekcji i poznaniu dróg inwazji oraz prewencji chorób spowodowanych przez szkodniki owadzie i patogeny grzybowe.

  Omawiana tematyka wpisała się w aktualne problemy ochrony ekosystemów leśnych przed inwazyjnymi szkodnikami i patogenami roślin przenoszonymi wraz z międzynarodowym transportem między wieloma krajami w Europie. Aby skutecznie wykryć obecność i zapobiec rozprzestrzenianiu inwazyjnych organizmów, przeprowadzana jest diagnostyka oparta na identyfikacji morfologicznej i analizie molekularnej (opartej na sekwencjach DNA).

  W spotkaniu wzięło udział 29 uczestników z różnych krajów (Serbii, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Wlk. Brytanii, Norwegii, Włoch, Macedonii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Turcji, Niemiec, Bułgarii i Polski), a prelegentami byli specjaliści z dziedzin entomologii i fitopatologii roślin z wiodących jednostek naukowych we Włoszech, Wlk. Brytanii, Szwajcarii i Francji, którzy zapoznali uczestników z narzędziami diagnostyki molekularnej, takimi jak: qPCR i sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), stosowanych do wykrywania patogenów i szkodników w szkółkach i drzewostanach. Podczas wykładów przedstawiono aktualną ocenę zagrożenia oraz nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji obcych patogenów i owadów przenoszonych w trakcie międzynarodowego handlu materiałem szkółkarskim. Uczestnicy zapoznali się z symptomami wywołanymi przez różne gatunki Phytophthora i Chalara na siewkach gatunków drzew leśnych hodowanych eksperymentalnie w szklarni, oraz z najnowszą metodą detekcji patogenów i owadów za pomocą sekwencjonowania NGS.

  Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy Szkoły Letniej zdobyli nową wiedzę o wczesnym wykrywaniu i identyfikacji gatunków na podstawie analizy DNA, która pomoże im w przyszłej karierze naukowej, a tym samym zmniejszy rozprzestrzenianie się szkodników i patogenów w szkółkach i ekosystemach leśnych. Ponadto, spotkanie było okazją do nawiązania współpracy między uczestnikami i liderami wiodących jednostek naukowych w ramach przyszłych starań o międzynarodowe granty badawcze składane do Komisji Europejskiej.

   

  IBL 1

  Wykładowcy, uczestnicy i organizatorzy Międzynarodowej Szkoły Letniej w IBL, dnia 8 lipca 2014 r. przed budynkiem IBL w Sękocinie Starym.

   

  IBL 2

  Przewodniczący Akcji COST PERMIT Prof. Hugh Evans z Forest Research w Walii omawia tematykę poruszaną na spotkaniu.

   

  IBL 3

  Prof. Anna Maria Vettraino z Instytutu C.N.R. z Viterbo i Prof. Lassaâd Belbahri z Uniwersytetu w Genewie, przedstawili podstawy sekwencjonowania najnowszej generacji (NGS).

   

  IBL 4

  W trakcie zajęć praktycznych, mgr Milica Mihajlović i mgr Ivan Milenković z Instytutu Leśnictwa w Belgradzie pokazywali skuteczne metody inokulacji sadzonek dębowych w szklarni.