Select language: en pl

    Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu ws. VAT

    W dniu 3 marca br. na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, kierowanej przez Senatora Kazimierza Kleinę był dyskutowany projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

    W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący RGIB, który przedstawił propozycje wprowadzenia zmian do projektu tej  ustawy dotyczących jednostek naukowych (art. 86). Istota zaproponowanych zmian przygotowanych przez prof. Danutę Koradecką i jej współpracowników polegała na sprecyzowaniu przychodów jednostek naukowych, od których można będzie odpisywać lub nie, podatek VAT. Prof. L. Rafalski przedstawił senatorom tę propozycję. Niestety w wyniku głosowania - 4 głosy za, 5 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się - propozycja nie została przyjęta. Obecny na posiedzeniu Komisji Wiceminister Finansów Jarosław Neneman przyznał, że resort finansów zauważa istotę problemu jednostek naukowych i zadeklarował współpracę z Radą Główną Instytutów Badawczych w przygotowaniu założeń do rozporządzenia Ministra Finansów, które określi sposób ustalaniaproporcji odliczania VAT-u dla niektórych podatników, w tym dla jednostek naukowych.