Select language: en pl

  Konferencja naukowa „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB zaprasza na konferencję naukową pn. „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, która odbędzie się 18 listopada 2015 r. w CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka.

  Celem konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac: oprogramowania „RISKO” wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

  Zakres tematyczny konferencji:

   - zintegrowany system RISKO – wyniki i uwarunkowania wdrożenia,
   - zarządzanie ryzykiem - teoria i praktyka,
   - plany zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka,
   - szkolenia na rzecz zarządzania kryzysowego - potrzeby i narzędzia.

  Szczegółowe informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie http://www.cnbop.pl/