Select language: en pl

  Prix Galien Polska 2015 – konkurs promujący innowacyjność w farmacji i medycynie

  Do 27 września br. naukowcy i instytucje badawcze, firmy farmaceutyczne, producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny mogą składać aplikacje do 3. edycji Prix Galien Polska.

  Zgłoszenia do Prix Galien Polska 2015 można składać w 4 kategoriach:
    -  innowacyjny produkt leczniczy,
    -  innowacyjne odkrycie naukowe,
    -  innowacyjny wyrób medyczny,
    -  innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.  
  Na straży najwyższego poziomu merytorycznego stoi niezależna kapituła gromadząca wybitne postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego kierowana przez prof. dr. hab. Cezarego Szczylika. Otrzymanie medalu Prix Galien niesie za sobą prestiż i docenienie przełomowości zgłoszonego produktu, wyrobu lub odkrycia.
  Honorowy patronat nad Prix Galien 2015 objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Polska Akademia Nauk. Partnerami wydarzenia są Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.
  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie www.prixgalien.pl