Select language: en pl

  Warsztaty IChP i GATEONE - project „Workshop for Successful Innovation”

  15 września br. w Instytucie Chemii Przemysłowej odbyły się warsztaty „Workshop for Successful Innovation” zorganizowane przez Instytut oraz finansowane ze środków UE Gateone-project, którym zarządza firma Blue Morpho ltd. z siedzibą w Paryżu.

  Najliczniejszą grupę uczestników warsztatów stanowiły osoby reprezentujące sektor MŚP. Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących:

  - działań Komisji Europejskiej oraz Polski zmierzających do przyspieszenia procesu innowacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego adresowanych do europejskich MŚP,
   - możliwości rynkowych w zakresie inteligentnych systemów,
   - inteligentnych rozwiązań, które można przetestować i ocenić z wykorzystaniem bezpłatnego programu ewaluacyjnego oferowanego przez Gateone-project.

  Podczas warsztatów dokonano także prezentacji interesujących, klinicznie oraz komercyjnie, polskich i europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują inteligentne systemy do medycznych i/lub biomedycznych zastosowań.

  Z ramienia Instytutu w warsztatach udział wzięli: Dyrektor prof. Regina Jeziórska, Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych prof. Maria Zielecka oraz prof. Przemysław Łoś (współorganizator warsztatów). Dr Géraldine Andrieux - w imieniu konsorcjum Gateone-project - przekazała Instytutowi zaproszenie do włączenia się do Gateone-project w charakterze partnera stowarzyszonego. Zaproszenie zostało wystosowane w imieniu wszystkich członków komitetu sterującego Gateone-project (LETI, CSEM, Fraunhofer IPMS, Tyndall, Ikerlan, Teesside University, VTT, LAAS-CNRS i BLUMORPHO).

  ***

  Gateone-project jest innowacyjną akcją w ramach programu „Horyzont 2020”, której celem jest przyspieszanie i wspieranie wdrażania inteligentnych technologii przez MŚP. Akcja rozpoczęła się w styczniu 2015 roku i będzie trwała 3 lata.

  Gateone-project wspiera konkurencyjność MŚP poprzez:
   - dostęp do technologii bez ryzyka inwestycyjnego,
   - dostęp do fachowej wiedzy ekspertów z wiodących europejskich ośrodków badawczych,
   - dostęp do unikalnej sieci innowacji w celu przemysłowego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań,
   - priorytet dla MŚP w uzyskaniu dostępu do konkurencyjnych technologii,
   - zwiększenie widoczności w europejskim ekosystemie innowacji,
   - brak ryzyka inwestycyjnego.
   - pierwszy krok do przygotowania nowego projektu z wykorzystaniem instrumentów MŚP, H2020,
   - stały otwarty nabór wniosków, zgodnie z potrzebami MŚP.


  Źródło: IChP