Select language: en pl

  „Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012–2013”

  Tytuł: „Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012–2013”
  Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego

  ISBN: 978-83-88770-99-9
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 170
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Cena: 35,00 zł

  Opis:

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2012–2013. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej technicznej i logistycznej. Omówiono również problemy organizacji i zarządzania, przygotowania oraz wdrożenia technicznych i organizacyjnych metod, zapewniających wysoką jakość produkcji odlewniczej, odpowiadających wymaganiom przemysłu światowego.
  Istotnym celem analizowanych zagadnień jest to, aby efekty pracy naukowej, rozwojowej, wdrożeniowej i organizacyjnej Instytutu Odlewnictwa mogły w znacznym stopniu rzutować na konkurencyjność polskiego odlewnictwa. Zatem, szczególnego znaczenia nabierają działania podnoszące poziom techniczny odlewni krajowych i sprawność zarządzania procesami technicznymi.