Select language: en pl

  Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa”

  Tytuł: Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa”

  ISSN: 1899-2439, ISSN: (on-line) 2084-123X
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Opis:

  „Prace Instytutu Odlewnictwa” ukazują się od 2008 r. i zawierają artykuły naukowo-badawcze pracowników Instytutu Odlewnictwa i osób z nimi współpracujących, jak również sprawozdania z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. W „Pracach Instytutu Odlewnictwa” publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych. Zeszyty kwartalnika są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma www.prace.iod.krakow.pl oraz w Bibliotece Cyfrowej w ramach systemu dLibra.