Select language: en pl

  „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat”

  Tytuł: „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat”

  ISBN: 1898-7257
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Opis:

  Kwartalnik „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat” ukazuje się od 2 poł. 2007 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły dokumentujące wyniki prac badawczych oraz dotyczące produkcji odlewów, praktyki przemysłowej, ochrony środowiska i historii odlewnictwa, informacje o nowych i wycofanych normach, abstrakty w języku polskim artykułów zagranicznych dotyczących odlewnictwa oraz sprawozdania ze szkoleń, konferencji i spotkań, a także informacje o realizowanych przez Instytut projektach finansowanych ze środków UE oraz nowych wydawnictwach. Czasopismo wydawane jest w formie on-line i dostępne jest bezpłatnie na stronie – www.iod.krakow.pl.