Select language: en pl

  XII posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

  22 września br. w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach odbyło się XII posiedzenie RGIB.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja o Instytucie Metali Nieżelaznych.
  3. Informacja Przewodniczącego RGIB o bieżącej działalności Rady.
  4. Dyskusja nad przyszłością instytutów badawczych w kontekście tworzenia grup instytutów.
  5. Współpraca RGIB w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady ds. Innowacji (PARI).
  6. Kategoryzacja – obecny stan prac.
  7. Inne sprawy i wolne wnioski.

   

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  01/11 
  start stop bwd fwd

  Zdjęcia: Beata Mikulska