Select language: en pl

    Międzynarodowa Konferencja DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA

    Instytut Technologii Drewna oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA, która odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Poznaniu.

    Celem konferencji jest wymiana wiedzy w skali międzynarodowej o najnowszych wynikach badań naukowych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa oraz w dziedzinach pokrewnych, a także o osiągnięciach i możliwościach ich praktycznego wykorzystywania w sektorze leśno-drzewnym i gospodarce. Pozwoli to nie tylko na podniesienie poziomu naukowego w tym obszarze, ale również na wskazanie nurtów badawczych o największym potencjale wdrożeniowym.

    Konferencja rozpoczyna cykl spotkań i skierowana jest do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej z leśnictwa i drzewnictwa oraz obszarów z otoczenia.

    Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie http://wood-science-economy.pl/