Select language: en pl

  „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska” (Tech-Safe-Bio)

  7 października br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się uroczyste otwarcie nowych laboratoriów Instytutu pn. „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska” (Tech-Safe-Bio).

  Uroczystość odbyła się z udziałem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Pracy oraz kierownictwa innych istotnych organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego), a także przedstawicieli przedsiębiorstw i nauki.
  Tech-Safe-Bio to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę wysokospecjalistycznej infrastruktury badawczej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym).
  W nowych laboratoriach będą tworzone i rozwijane innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracujących w różnych sektorach gospodarki.
  Załącznik: materiał informacyjny o Tech-Safe-Bio.

   


  ADR_01
  ADR_02
  ADR_03
  ADR_04
  ADR_05
  ADR_06
  ADR_07
  ADR_08
  ADR_09
  ADR_10
  ADR_11
  ADR_12
  ADR_13
  ADR_14
  01/14 
  start stop bwd fwd


  Źródło zdjęć: CIOP-PIB