Select language: en pl

  Konferencja szkoleniowa dla instytutów badawczych na temat PBN

  12 października br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce 2015.

  Szkolenie o charakterze konsultacyjnym, zorganizowane przez Radę Główną i Index Copernicus – operatora systemu PBN, zgromadziło blisko 160 przedstawicieli instytutów badawczych.

  Konferencję otworzył Przewodniczący RGIB – prof. Leszek Rafalski. Następnie głos zabrali: Prezes Zarządu IC – Leszek Stypułkowski oraz eksperci IC – Piotr Brzeziński i Artur Dworakowski, którzy przedstawili szczegółowe informacje dotyczące systemu informatycznego PBN. Przybliżyli zgromadzonym zagadnienia dotyczące, m.in.: technicznych aspektów deponowania danych w systemie, mechanizmów przepływu danych między systemami PBN i POL-on, PBN w kontekście ewaluacji jednostek naukowych.

  Po każdym z trzech bloków tematycznych uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań. Eksperci doradzali jak zminimalizować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych do Modułu Sprawozdawczego PBN. Na zakończenie konferencji Dyrektor ds. promocji Nauki IC – Marta Niezgoda omówiła zagadnienia związane z narzędziami pomocnymi w sprawozdawczości jednostek naukowych na przykładzie ICI Science Evaluation.

  IBD_4899
  IBD_4913
  IBD_4932
  IBD_4942
  IBD_4944
  IBD_4948
  IBD_4952
  IBD_4956
  IBD_4966a
  IBD_4968
  IBD_4969
  IBD_4970
  IBD_4976
  IBD_4980
  IBD_4981
  IBD_4982
  IBD_4984
  IBD_4987
  IBD_4988
  IBD_4991
  IBD_4992
  IBD_4993
  IBD_4999
  01/23 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: Edyta Kaniuk