Select language: en pl

    Rozprawa doktorska na temat instytutów badawczych

    9 października br. pani Renata Maleda z Instytutu Kolejnictwa obroniła rozprawę doktorską pt. Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej. Publiczna obrona doktoratu odbyła się  na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Recenzentem doktoratu był prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB.

    Celem pracy doktorskiej było ukazanie politologicznych aspektów funkcjonowania instytutów badawczych z uwzględnieniem  ich roli i miejsce w polityce innowacyjnej od czasu wstąpienia Polski w struktury UE do czasów współczesnych.

    RGIB planuje wydanie publikacji stanowiącej syntezę pracy doktorskiej pani Renaty Maledy.