Select language: en pl

  Promieniowanie jonizujące w przetwórstwie materiałów - projekt IChTJ i Uniwersytetu w Palermo

  W ramach projektu „Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów” odbył się pierwszy intensywny kurs w dwóch ośrodkach partnerskich: Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Polsce oraz na Uniwersytecie w Palermo.

  Pierwszą cześć szkolenia przeprowadzono w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w dniach 7 – 17 września 2015 r. Cykl wykładów wygłosiło 5 wykładowców z Litwy, Turcji oraz Włoch. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne poprowadzone przez specjalistów z IChTJ.

  Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnictwa w szkoleniu oraz certyfikatów poświadczających odbycie praktyk z dozymetrii stosowanej w przemyśle.

  W szkoleniu udział wzięło 39 uczestników z 6 krajów. Na przełomie września i października w Università degli Studi di Palermo odbyła się druga część kursu. Wykłady prowadzili wykładowcy z Polski oraz Francji. Łączna liczba 30 godzin wykładów została zakończona ćwiczeniami praktycznymi poprowadzonymi przez pracowników Uniwersytetu w Palermo. Na zakończenie kursu wręczono dyplomy uczestnictwa 39  studentom z 6 krajów.

  W czasie kursu poruszono zagadnienia dotyczące, m.in.: promieniowania jonizującego (EB i źródła gamma), dozymetrii, najnowocześniejszego wykorzystywania technologii radiacyjnych w odniesieniu do polimerów, półprzewodników oraz nanotechnologii. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji oraz posiadanej wiedzy uczestników w zakresie stosowania technologii radiacyjnych w produkcji i modyfikacji materiałów o pożądanych wartościach.

  23 października br. odbył się egzamin z wiedzy zdobytej przez studentów na kursie, za który uczestnicy mogą zdobyć łącznie 9 punktów ECTS (6 punktów za kurs w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz 3 punkty za kurs na Uniwersytecie w Palermo).