Select language: en pl

  Sukces instytutów badawczych na wystawie IWIS 2015

  W dniach 12-14 października 2015 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską.

  Wśród patronów honorowych tego przedsięwzięcia znalazła się Rada Główna Instytutów Badawczych.

  Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to wydarzenie promujące wynalazczość oraz innowacje. W tym roku na wystawie zaprezentowano nowatorskie rozwiązania z 25 państw m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Czech, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Tunezji, Włoch, Rosji, Rumunii, Tajlandii i Tajwanu. Polscy wynalazcy zaprezentowali blisko 180 wynalazków z rozmaitych dziedzin nauki. Na wystawie swoje osiągnięcia przedstawiały zarówno uznane jednostki naukowe, jak również przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w wystawie prezentowali swój dorobek w 20 kategoriach poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo,  elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

  Członkowie Międzynarodowego Jury Konkursowego mieli niezwykle trudne zadanie, którym było wyłonienie najlepszych spośród ponad 400 prezentowanych rozwiązań. Ostatecznie Nagroda Główna Grand Prix IWIS 2015 trafiła do rąk wynalazców z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za opracowanie Sposobu otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru. Jest to pierwszy polski radiofarmaceutyk w postaci sferycznych ziaren do zastosowania w medycynie nuklearnej, w szczególności do walki z guzami nowotworowymi wątroby, zarówno pierwotnymi, jak i przerzutowymi.

  W trakcie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 odbyła się również kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego organizowanego wspólnie przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w tym konkursie zdobył Instytut Nafty i Gazu – PIB za rozwiązanie Dodatek cetanowo-detergentowy do energooszczędnych olejów napędowych.

  Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach IWIS 2015 zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Wśród tematów szkoleń znalazły się, m.in.: Publiczne przyrzeczenia patentowe „patent pledges”, Własność intelektualna - jak nią zarządzać, aby zarabiała nawet gdy śpisz? oraz Teoria Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych (TRIZ).