Select language: en pl

    Nowa technologia produkcji mikrosfer trójtlenku itru doceniona na wystawie IWIS 2015

    Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru zaprezentowany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej na  9. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2015 zdobył główną nagrodę Grand Prix.

    Przedmiotem wynalazku jest opracowanie nowej technologii produkcji mikrosfer trójtlenku itru w oparciu o zmodyfikowaną metodę zol-żel. Uzyskane w ten sposób mikrosfery, po naświetlaniu w reakcji (n γ) w reaktorze Maria, mogą być zastosowane do leczenia złośliwych nowotworów wątroby metodą radioembolizacji. Metoda ta polega na wstrzyknięciu mikrosfer ceramicznych znakowanych Β-promienitwórczym izotopem γ-90 o okresie półtrwania T1/2=2,6 dnia bezpośrednio do guza poprzez tętnicę wątrobową. Na świecie zabiegi radioembolizacji z wykorzystaniem mikrosfer wykonywane są już rutynowo, natomiast w Polsce  ze względu na wysokie koszty, ich ilość jest ciągle za mała. Wdrożenie do produkcji polskiego radiofarmaceutyka w postaci mikrosfer 90Y2O3 obniżyłoby koszty zabiegu, a tym samym zwiększyło jego dostępność.