Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  Wersja polskojęzyczna link
  Kryzys migracyjny okazał się próbą dla stosunków francusko-niemieckich.
  Po początkowym zaskoczeniu działaniami Niemiec, Francja zdecydowała się poprzeć system kwotowy, mimo że nie wycofała się z przekonania o potrzebie odróżnienia uchodźców od imigrantów ekonomicznych i z ostrożnością reagowała na deklaracje o możliwości przyjęcia przez Niemcy coraz to większej liczby osób poszukujących schronienia. Przebieg kryzysu migracyjnego podkreślił wagę istnienia francusko-niemieckiego duetu, przypomniał o podziale na wschodnią i zachodnią Europę, a w samej Francji wykorzystany został do prowadzenia międzypartyjnych rozgrywek.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego