Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  Wersja polskojęzyczna link
  Z ponad 600 tys. osób przybyłych do UE od początku 2015 r. zaledwie około 227 tys. stanowią faktyczni uchodźcy z Syrii, Erytrei czy Iraku. Pozostali pochodzą z tzw. państw bezpiecznych, takich jak Albania, Kosowo czy Serbia. W konsekwencji, zaproponowany przez Komisję Europejską system relokacji budzi kontrowersje i stanowczy sprzeciw tych, którzy na plan pierwszy wysuwają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed destabilizacją porządku wewnętrznego.   
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego