Select language: en pl

  Międzynarodowa Konferencja Polisacharydowa zakończona

  W dniach 19-22 października br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt.: Polysaccharides and Polysaccharide - based advanced materials: From Science to Industry.

  Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia - które na stałe wpisało się do kalendarza ważnych wydarzeń naukowych w Europie - był Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - członek założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego EPNOE.

  Głównymi celami konferencji były: prezentacja najnowszych trendów w badaniach i zrównoważonym rozwoju  polisacharydów, biopolimerów, biotworzyw i specjalistycznych bioproduktów, przedstawienie zagadnień związanych z ich produkcją, przetwórstwem oraz aplikacją w różnych sektorach gospodarki, umocnienie wzajemnych kontaktów naukowych, intensyfikacja współpracy na linii nauka-przemysł oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego.

  Ważną część konferencji stanowiły spotkania naukowców z przedstawicielami przemysłu i firm z otoczenia biznesu. Zorganizowano dwie sesje panelowe - Od nauki do przemysłu oraz Innowacja: nauka i biznes kluczem do sukcesu. Środowisko instytutów badawczych reprezentowali: dr hab. inż. Danuta Ciechańska – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, pomysłodawca i współinicjator utworzenia Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego POLINTEGRA oraz dr inż. Andrzej Krueger - Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Naukowcy i przedsiębiorcy poruszali tematy dotyczące komercjalizacji wyników badań, poprawy efektowności współpracy między nauką a biznesem, barier ograniczających rozwój innowacyjności. Dzielili się swoimi doświadczeniami, podkreślając konieczność współdziałania  i tworzenia konsorcjów o dużej kompetencji, mogących konkurować na rynkach światowych. Podkreślano również, że nowatorskie projekty powinny przynosić wymierną korzyść dla gospodarki i społeczeństwa.

  Ważnym akcentem ostatniego dnia konferencji było podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Centrum Naukowo-Przemysłowym POLINTEGRA, EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence), Cereales Vallee i Bioeconomy Cluster.

   

  IBD_5004
  IBD_5008
  IBD_5016
  IBD_5022
  IBD_5024
  IBD_5034
  IBD_5038
  IBD_5039
  IBD_5047
  IBD_5051
  IBD_5054
  IBD_5060
  01/12 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: Edyta Kaniuk