Select language: en pl

  Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski uczestniczył, jako keyspeaker warszatu „Innowacyjnosć“, w  Forum dla Wolności i Rozwoju, które odbyło się w dniach 28-30 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Forum jest z założenia  pionierskim projektem obywatelskim, mającym za cel poprawę warunków dla rozwoju firm w Polsce, podniesienie konkurencyjności gospodarki i zwiększenie jej efektywności oraz wypracowanie konkretnych propozycji zmian ponad podziałami, zapisanych językiem prawa. Więcej na ten temat: Informacja prasowa o Forum.

  Menadżerami warsztatu „Innowacyjnosć“ byli: Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, Wiceprezes Euro-Centrum oraz Jan Filip Staniłko – publicysta.

  Prof. L. Rafalski w swoich wypowiedziach analizował przyczyny tego, że polskie przedsiębiorstwa nie są znane w świecie jako innowacyjne, ponieważ tak w Unii Europejskiej, jak i globalnie, stają do konkurencji z firmami zagranicznymi, które dysponują wielokrotnie większym potencjałem technicznym, są bardzo dobrze zorganizowane w europejskich platformach technologicznych i dominują w pozyskiwaniu środków na badania z funduszy europejskich, posiadają duże środki własne na badania naukowe i wdrożenia, wchodzą w skład silnych struktur naukowo-wdrożeniowych, których potencjał był wzmacniany przez wiele lat stabilnym i konsekwentnym finansowaniem badań. Przewodniczący RGIB mówił także o uwarunkowaniach wewnętrznych, które nie są życzliwe do prowadzenia badań i wdrożeń w Polsce, a przede wszystkim o barierze w postaci małych nakładów na badania, wynoszących poniżej 1% PKB. Jako niezbędne uznał zdefiniowanie obszarów badawczych o największym potencjale rozwojowym dla Polski oraz powiązanie tych obszarów z celami gospodarczymi i społecznymi kraju. Zdaniem prof. Rafalskiego „finansowanie kosztownych badań musi być poprzedzone wnikliwym rozpoznaniem literatury fachowej i zastrzeżeń patentowych, a podstawowym kryterium finansowania badań stosowanych powinna być ocena innowacyjności w skali międzynarodowej produktu lub procesu będącego przedmiotem projektu badawczego. To muszą być po prostu dobre i oryginalne pomysły. Na działania poprzedzające prowadzenie badań i wdrożeń niezbędne są środki finansowe.“ Innym postulatem, który zgłosił, była inwentaryzacja możliwości badawczych poszczególnych jednostek naukowych, a zwłaszcza aparatury sfinansowanej w ostatnich latach ze środków budżetowych. Ułatwiłaby ona współpracę jednostek naukowych, przyniosła korzyści przedsiębiorcom, zaoszczędziła środki wydawane na dublowanie aparatury wraz z jej obsługą. Jako konieczne uznał opracowanie i wprowadzenie nowego systemu wspierania wdrożeń w Polsce oraz zniesienie biurokracji procesu przygotowywania projektów badawczych i ich realizacji, szczególnie zniechęcającej przedsiębiorstwa do udziału w konkursach na projekty innowacyjne.

   

  FDWiR-dk-6191 (2)
  FDWiR-dk-6200 (2)
  FDWiR-dk-6692 (2)
  FDWiR-dk-6738 (2)
  1/4 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: LINKLEADERS